Observatorium: Welkom This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here

This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here
Welkom


This is the website of artist group Observatorium in Rotterdam, The Netherlands. The artists Geert van de Camp, Andre Dekker, Lieven Poutsma and Ruud Reutelingsperger working together is Observatorium. Since 1997 we are commited to create relationships between art, landscape and society. We like our artworks to be a common good, to create a sense of place and to be used.

Dit is de website van kunstenaarsgroep Observatorium in Rotterdam, de samenwerking van de kunstenaars Geert van de Camp, Andre Dekker en Ruud Reutelingsperger. Sinds 1997 wijden wij ons aan de verbindingen tussen kunst, landschap en maatschappij. We willen sculptuur maken, die als een gemeenschappelijk goed aanvaard worden, die voor genius loci zorgt en die gebruikt wordt.

Arie Lengkeek van AIR, het architectuurcentrum van Rotterdam:
Sinds 1997 werkt Observatorium aan fysieke sculptuur die relaties tussen kunst, landschap en maatschappij op spanning brengt. Nooit zijn de sculpturen objecten in zichzelf: ze nodigen uit de blik diep naar binnen of juist ver naar buiten te richten. Ze nestelen zich in het landschap, op fysieke breuklijnen of lijnen waar de tijd zich laat voelen. Ze gedijen waar de herinnering een steun in de rug nodig heeft. Of waar haar tegenvoeter, de verbeelding, tekort dreigt te schieten . De lichtheid van de gebruiksfuncties maakt het voor ieder mogelijk zich ermee te verbinden, de sculpturen laten zich eenvoudig adopteren als gemeenschappelijk goed.
images:


back to index