Observatorium: Driftplein/ landscape square – DALEN, Drente This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here

This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here
Driftplein/ landscape square – DALEN, Drente
DALEN, Drenthe
GreenArtSpot public art for rural Drenthe
A wooden, steel and a stone sculpture, representing the building styles of rural Drenthe, used as a resting place for travellers and leisure seekers between old and new landscapes.
Drie sculpturen van hout, steen en staal, die de bouwstijlen van het Drentse platteland symboliseren. Een rustplaats voor de reiziger, wandelaar en fietser op een kruispunt van oude en nieuwe verbindingen en oude en nieuwe landschappen.

English text below
Het kunstwerk Driftplein staat in het landelijke gebied tussen het dorp Dalen en het park de Huttenheugte en Plopsaland. Het is de eerst in een serie van GreenArtSpots in Drenthe in opdracht van Natuurkunst Drenthe.
Driftplein is een sculptuur op een knooppunt. Drie driehoekige geraamtes van imaginaire gebouwen omsluiten een driehoekige ruimte, die de illusie van een pleintje biedt en allerhande zit- en observatie­mogelijkheden. De drie skeletten, uitgevoerd in eikenhout, staal en beton, symboliseren drie Drentse typologieën van bebouwing, die men in de omgeving aantreft: hallenhuisboerderij, vakantiewoning en industriehal (voor industrie én voor recreatie).

Het thema 'van klein agrarisch naar groot agrarisch en van klein toerisme naar groot toerisme' is duidelijk afleesbaar in de vorm en vormgrootte van de geraamtes. Telkens twee zijden van een geraamte vormen één facade van de respectievelijke typologie, geleed met deuren en vensters in de muur; de derde zijde is geheel open. Je ziet het gebouw in het beeld, maar ook het landschap in een kader.

Tussen de gebouwen ontstaat een driehoekig plein, dat uitnodigt to zitten, observeren, oriënteren, zien en gezien worden. De beschutting is deels schijn, deels reëel. De lgging van de drie gebouwen suggereert voor de automobilist een boerderij met bijgebouwen. Een nieuwe route voor het bestaande wandelpad zorgt ervoor dat je door het het erf of plein tussen de sculpturen geleid wordt. Een 'drift' is de weg waarover men de kudde naar het weiland bracht, maar de kudde zelf werd ook wel drift genoemd. De drift is in de huidige tijd bestaat uit kudden fietsers, toeristen, automobilisten, vandaat de titel Driftplein.
Driftplein is een samenwerlking van Dick Lubbersen, Natuurkunst Drenthe, Lieven Poutsma, Merel Snoek en Filippo van Jong Observatorium en Jan Kroes van Houtzagerij en Bouwbedrijf Zweelo. De fotografie is van Theo Berends, Nieuw Amsterdam.
Bij de onthulling zegt Annabelle Birnie, directeur Drents Museum: de projecten van Observatorium zijn vrijwel zonder uitzondering oorden van oorden van concentratie, observatie en contemplatie.
location: Dalen, Drenthe
year:2014
images:
Observatorium - Driftplein/ landscape square – DALEN, Drente - berends1 Observatorium - Driftplein/ landscape square – DALEN, Drente - Berends2 Observatorium - Driftplein/ landscape square – DALEN, Drente - Berends3 Observatorium - Driftplein/ landscape square – DALEN, Drente - Berrends4 Observatorium - Driftplein/ landscape square – DALEN, Drente - model filippo Observatorium - Driftplein/ landscape square – DALEN, Drente - berends vert Observatorium - Driftplein/ landscape square – DALEN, Drente - berends vert2

back to index