Observatorium: Tentoonstelling Het Nieuwe Instituut Tracking Traces - Groot Museumpark - ROTTERDAM This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here

This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here
Tentoonstelling Het Nieuwe Instituut Tracking Traces - Groot Museumpark - ROTTERDAM


Tracking Traces - Groot Museumpark 2020
19/04 – 16/05/2014 (Rotterdam) Toekomstperspectief op het Museumpark

De toekomst van het Museumpark is volop in beweging. Om hier greep op te krijgen gaf Het Nieuwe Instituut twee teams van ontwerpers, kunstenaars, stedenbouwkundigen en verhalenvertellers de opdracht Tracking Traces mee voor een nieuw perspectief op dit Rotterdamse park. Hoe zouden de 'sporen' van het park en die van de omliggende culturele en medische instellingen zich beter kunnen mengen?

Tijdens de Museumnacht op 8 maart verrasten de kunstenaars van Observatorium, de ontwerpers van De Urbanisten en kunstenaars Yasser Ballemans, Maurice Meewisse en Daan Draait het publiek met twee tijdelijke tuinen met een kampvuur vol toekomstverhalen net buiten de officiële grenzen van het Museumpark. Met die tuinen lieten zij bezoekers de sfeer proeven van een 'Groot Museumpark' zoals dat er in 2020 uit zou kunnen zien. De positieve reacties van bezoekers hebben de ontwerpers geïnspireerd te onderzoeken hoe dit project voortgezet kan worden.

De presentatie op zaal 3 toont het ontwerpproces en de uitkomsten van het project en vormt tegelijkertijd een aanzet tot de verdere ontwikkeling hiervan. Alle betrokken ontwerpers zullen speciale onderdelen verzorgen. Zo wil Observatorium met omwonenden en bezoekers in gesprek om toekomstverhalen te verzamelen om de ontwerp opgave te verlevendigen en te verdiepen.
images:


back to index