Observatorium: Social design - pecha kucha ROTTERDAM 21 nov This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here

This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here
Social design - pecha kucha ROTTERDAM 21 nov


Pecha Kucha Night Rotterdam Vol. 26 by Designplatform Rotterdam at WORM
Monday November 21st 2011, Boomgaardsstraat 71 Rotterdam
Doors open 20:00 Start program 20:20


A multi-discplinairy line-up ofdesigners, architects, artists, city planners, end users and philosophers. Amongst others:
Andre Dekker, Aetzel Griffioen, Piet Hekker, Jeanne van Heeswijk, Adrie Lesuis, Dennis Meulenbroeks, René Paré, Maaike Schravezande, Iris Schutten, Mark van de Velde, Herman van Wamelen, Paul van Wijk

Designprocesses are increasingly deployed to create solutions for societal problems. Increasingly the focus has shifted towards the human individual in relation to others as well as to the urban environment and nature. Public involvement by designers is not new. Social design is a design direction which has existed ever since Bauhaus. Until this century, it remained largely limited to aesthetics regarding shaping and forming by following ergonomic and engineering guidelines.The current break-through of social design was initiated by leading design agencies who were searching for a more valid role of design and rediscovering the 'human' or 'user' (in relation to others) as the decisive factor.
Designprocessen worden momenteel steeds meer ingezet bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. De focus wordt meer en meer gericht op het individu in relatie tot anderen, op de stedelijke omgeving en op de natuur. Maatschappelijke betrokkenheid van ontwerpers is natuurlijk niet nieuw. Social design is een ontwerpstroming die al sinds Bauhaus bestaat. Tot begin deze eeuw bleef dit echter beperkt tot 'verantwoord' vormgeven volgens ergonomische principes en ingenieursvisies. De huidige doorbraak van social design werd in gang gezet door toonaangevende ontwerpbureaus die, op zoek naar de echt relevante rol van design, op zeker moment de 'mens', de 'gebruiker' (in relatie tot anderen) herontdekten als allesbepalende factor.

images:


back to index