Observatorium: Sculptuur Wachten op de rivier - DORDRECHT This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here

This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here
Sculptuur Wachten op de rivier - DORDRECHT


De mobiele brug Warten auf den Fluss wordt op de landtong Stadswerven in Dordrecht opgebouwd. De 36 meter lange houten zigzagbrug zal uitzicht bieden op de beroemde waterdriehoek Oude Maas, Noord en Beneden Merwede.
Het kunstwerk stond in opdracht van de
triënnale EMSCHERKUNST in 2010 en 2013 in het Ruhrgebied op plaatsen waar een nieuwe rivierbedding gegraven wordt voor een rivier die tot op de dag van vandaag een open riool is.
De triënnale heeft als doel het herstel van het rivierlandschap van de Emscher onder de aandacht te brengen en de lange tijd onleefbare omgeving nieuw leven in te blazen.
Beide jaren was de brug de publiekslieveling van de tentoonstelling. Zo'n 1000 mensen hebben er een nacht in doorgebracht en ± 40.000 mensen hebben de brug bezocht.
Kunstencentrum Dordtyart in Dordrecht was in 2013 mede-opdrachtgever en nam de bouw van de brug in zijn programma op. Nu is de brug te gast op de landtong Stadswerven van de gemeente Dordrecht, waar de huizenbouw tijdelijk stilligt en er tot en met 2015 ruimte is voor culturele programma's. De brug zal in augustus 2014 opengesteld worden. Zie: http://dordtyart.nl/kunst_in_opdracht-1/observatorium

De titel Wachten op de Rivier had in het Ruhrgebied een hoopvolle betekenis: hoe zal het leven zijn als de Emscher weer een rivier is en je eraan kunt wonen? In Dordrecht heeft de titel een onzekere betekenis: zal de rivier de stad ooit overspoelen, hoe kunnen we ons beschermen?
De stad Dordrecht is omgeven door grote waterstromen en zoekt in het kader van het Deltaprogramma van Nederland naar een betere beveiliging tegen overstroming. Zie: http://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/deelprogrammas/rijnmond-drechtsteden/index.aspx

Warten auf den Fluss in Dordrecht to be installed in fall 2014.
The wooden, transportable, living zigzag bridge will offer a prominent view on the triangle of the rivers Oude Maas, Noord and Beneden Merwede.

images:


back to index