Observatorium: Randstadpoort - HEEMSKERK A9 This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here

This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here
Randstadpoort - HEEMSKERK A9


Op 11 maart wordt de Randstadpoort officieel ingewijd. 15.30 Ontvangst bij restaurant La Citadel, Gildenplein 28 Heemskerk. Toespraken, fietstocht, onthullingen en 17 uur terugkomst. Aanmelding bij elsponcin@heemskerk.nl

De snelweg A9 is een verbinding tussen noord en zuid en een scheiding tussen oost en west. De fietsersbrug kruist de scheiding en verbindt oost en west. Op de brug ligt de grens tussen rood en groen. De grens op de brug is een vreemd geval - het is een scheidslijn die op een verbinding ligt.

De Randstadpoort bij Heemskerk wordt gemaakt om te verbinden. Het ontwerp van de brug maakt duidelijk wat er gescheiden wordt. In de noordzuidelijke richting is de brug een markering van de grens tussen de Randstad en de kop van Noord Holland.
In de oostwestelijke richting is de brug een markering van de grens tussen het kustgebied en de VINEX-bebouwingen (boven N.A.P) en het laagveenland en de Stelling van Amsterdam (onder N.A.P). Hier ongeveer was ooit de plek waar Nrederland op zijn smalst was tussen uitlopers van het IJ en de Noordzee.
http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Opening-nieuwe-recreatiemogelijkheden-voor-inwoners-Beverwijk-Heemskerk-Uitgeest-en-Zaanstad.htm
images:


back to index