Observatorium: Pilootproject 2 kilometer Dender – AALST, België This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here

This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here
Pilootproject 2 kilometer Dender – AALST, België


De stad Aalst bevindt zich in transitie. Middels een Pilootproject, gesteund door de Vlaamse Overheid wil de stad Aalst onderzoeken hoe stedenbouw en de kunsten gezamenlijk (zowel in politieke als culturele zin) een bijdrage kunnen leveren aan het zichtbaar en beleefbaar maken van de rivier de Dender, die gezien wordt als een toekomstige belangrijke voorziening voor de aantrekkelijkheid en sfeer van de stad. Stedenbouw en beeldende kunst gaan hier ‚hand in hand'.
Alleen de industrie maakte contact met de rivier. De rivier rol maakt maar in beperkte mate deel uit van het stadsleven. Hij is er wel, je moet en kunt erover heen op verschillende plekken maar hij vormt geen verbinding; niet in ruimtelijke zin en ook niet in de harten van de Aalstenaar. Wil de Dender deel uitmaken van het leven van alledag in Aalst dan dienen we voorwaarden te scheppen tijd door te brengen aan de rivier, maar ook de stad vanaf de Dender te denken en ontwerpen. Op voordracht van bemiddelaar Arno van Roosmalen, directeur van STROOM, Den Haag is er tot een samenwerlkingsverband tussen de stedenbouwers, kunstencentrum Netwerk en Observatorium besloten.

De Pilootprojecten Kunst in Opdracht 'Meer dan object' zijn een onderdeel in een proces van beleidsontwikkeling en actie rond kunst in opdracht en kunst in de publieke ruimte. Voor de partners, de Minister van Cultuur, het team Vlaams Bouwmeester, het agentschap Kunsten en Erfgoed en het steunpunt BAM die voor dit project samenwerken, is dit thema een onderdeel van hun werking.

Met de realisatie van grensverleggende projecten in de (semi)publieke ruimte binnen het kader van deze pilootprojecten willen de initiatiefnemers visie, concepten en methodes van kunst in opdracht bevragen en nieuwe pistes aanmoedigen om ten slotte de evaluatie ervan te vertalen in de vorm van nieuwe beleidsvoorstellen. De projecten worden begeleid door deskundigen, een leertraject dat uitgebreid gedocumenteerd en breed gecommuniceerd zal worden via workshops, symposia en publicaties.

Het traject Pilootprojecten Kunst in Opdracht zet in op drie belangrijke uitdagingen die zich aandienen voor de hedendaagse kunst in het kader van voorbeeldig opdrachtgeverschap in Vlaanderen: het verbindend en bevragend karakter van kunst in een opdrachtsituatie, de maatschappelijke rol en culturele verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en het herformuleren van de rol en de plaats van de kunstenaars daarbinnen.
Foto: Leen de Smedt - Het Nieuwsblad

Zie: http://www.pilootprojectenkunst.be/images:


back to index