Observatorium: Bovendoor // Onderlangs Toekomstverkenningen Kleinpolderplein - ROTTERDAM This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here

This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here
Bovendoor // Onderlangs Toekomstverkenningen Kleinpolderplein - ROTTERDAM


BOVENDOOR // ONDERLANGS

De fascinerende, bedreigende, vervuilende autostromen in de autostad Rotterdam zullen over enkele jaren verlegd worden. Observatorium anticipeert op de transformatie en de vrijkomende ruimte en nodigt uit tot verkenning van de toekomst. De komst van nieuwe rijksweg A13/A16 in 2021 is aanleiding om na te denken over de A20 tussen knooppunten Kleinpolderplein en Terbregseplein, die daardoor aanzienlijk rustiger wordt.

De expeditie Bovendoor en Onderlangs is een initiatief van Observatorium en het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. Ruud Reutelingsperger/Observatorium en Marit Janse/Landschapsarchitectuur leiden de tocht. Het is een eerste verkenning om met de opgedane ervaringen een nieuwe fiets- en wandelkaart 'anno 2021' te maken, waarmee we het komende jaar fietstochten willen organiseren voor een groter publiek. De vraag die we daarbij stellen is; hoe kunnen we een nieuw stuk stad laten groeien, tot de nieuwe rijksweg opent in 2021?
Deelnemers: Observatorium, Centrum Beeldende Kunst en Marit Janse Landschapsarchitectuur, Vrienden van het Kleinpolderplein, Hoogheemraadsschap en waterschap, Natuurhistorisch Museum, Stadsontwikkeling en Stadsbeheer Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, deelgebiedcommissieleden, bewoners, architecten, vormgevers, journalisten, theatermakers, filmmakers, ecologen en studenten HKU Spatial Design.

Dit biedt tevens gelegenheid tot bezoek van de transformaties van drie jaar geleden te bezoeken: het Weeshuis voor openbare kunstwerken van Rotterdam en de Waterpartij voor retentie in Rotterdam.
images:
Observatorium - Bovendoor // Onderlangs Toekomstverkenningen Kleinpolderplein - ROTTERDAM - ont Observatorium - Bovendoor // Onderlangs Toekomstverkenningen Kleinpolderplein - ROTTERDAM - tbregseplein

back to index