Observatorium: Die bocht This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here

This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here
Die bocht


Kleinpolderplein... fameus brutalistisch bruggen- en tunnelpark voor onze mobiliteit en groei. Na 40 jaar is er op verzoek van de wethouder een opknapbeurt aan gegeven. Er liggen waterpartijen, groeien waterplanten, zwemmen karpers en staan beelden. Je kan er al te voet overheen. Constant 80 decibel en een wolkje fijnstof moet je wel kunnen hebben.
De twee grote gebogen fly-overs (zie foto) zonder verbinding symboliseren een toekomst voor de niet-gemotoriseerden. Observatorium, als partner van de opknapbeurt ziet het voor zich: de helft van het plein is over twintig jaar een park. Om dit vooruitzicht een handje te helpen, richtten wij het Atelier Kleinpolderplein op. Wie kent niet de sky-line van Rotterdam vanaf 'die bocht?' Stel dat je er kunt skaten, flaneren, ijs eten, over de reling kan hangen?

Het KPP-atelier neemt de opgave van de transformatie van de binnenstedelijke snelwegen A20, de A13 en het Kleinpolderplein onder de loep. De opgave is urgent, er moet binnenkort begonnen worden en de voorbereidingen zijn in volle gang! Het atelier startte in februari 2013 met zeven afstudeerders van de NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. Het atelier is een samenwerkingsverband tussen Gemeente Rotterdam - Dienst Stadsontwikkeling (François Konings), Observatorium - kunst in de openbare ruimte (Ruud Reutelingsperger), Urban Design NHTV, Breda (Olga Russel) en vierdejaars studenten Urban Design, NHTV, Breda.

CONTEXT
Op de A13 bij Overschie en de A20 tussen de knooppunten Kleinpolderplein en het Terbregseplein staan vrijwel dagelijks files. Dit leidt ook op de lokale wegen tot overlast omdat het verkeer, vaak noodgedwongen, uitwijkt naar deze wegen. Daardoor slibt dit deel van de regio Rotterdam dicht. Dit is slecht voor de verkeersdoorstroming, slecht voor de leefbaarheid, slecht voor de veiligheid.
Daarom wordt er een kortsluiting gemaakt tussen de A13 en de A16. De verbindingsweg moet de doorstroom van het verkeer op de A13 en de A20 in goede banen te leiden. Ook zal het zo rustiger worden op de lokale wegen. Bovendien zijn de fly-overs/viaducten van het Kleinpolderplein over 15 jaar technisch afgeschreven. Rond 2028 is deze kortsluiting A16-A13 gereed. Dit heeft als gevolg dat de A20 (tussen A4 en A16) transformeert van snelweg naar stadsweg, dat bij de reconstructie van het Kleinpolderplein viaducten gaan verdwijnen en dat voor de wijken en overige gebieden langs de huidige A20 zich nieuwe mogelijkheden ontvouwen.

OPGAVE
Voor de nabije en verre toekomst zullen ruimtelijke strategieën en plannen ontwikkeld moeten worden om deze transformatie vorm te geven. De diversiteit aan opgaves is groot. Vanuit verschillende disciplines en invalshoeken kan gewerkt worden aan deze opgave: mobiliteit, planologie, urban design, landschapsarchitectuur, kunst, cultureel-maatschappelijke vormgeving etc.

GISTEREN
In het kantoor van Concire BV waren op uitnodiging van Observatorium 20 professsionals en studenten bijeen om de studie en de verbeelding van Kleinpolderplein handen en voeten te geven. Wordt vervolgd.
images:


back to index