Observatorium: Big Pieces of Time This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here

This is the shadow site for search engines. Open the site for humans here
Big Pieces of Time


BIG PIECES OF TIME - Observatorium

Publisher
http://www.010.nl/catalogue/book.php?id=680

Google books
[href="http://books.google.nl/books?id=6CADZ5vDtzQC&pg=PA104&dq=observatorium+big+pieces+of+time&hl=nl&ei=dtQRToqEOpHz-gbq6vH2DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDoQ6AEwAA#v=onepage&q=observatorium%20big%20pieces%20of%20time&f=false" label="books.google.nl"]

Book designer
http://www.karelse-denbesten.nl/nl/boeken/big-pieces-of-time

English, 288 pp / 326 x 240 mm / hardcover
price € 39.50
ISBN 978 90 6450 680 2 This is what the publisher says:


This consortium of three artists has developed a distinctive philosophy and working procedure. They take the grey areas and overlaps of urban design, landscape architecture, architecture and art, and make them productive.
Instead of creating autonomous art in public space, Observatorium uses the media of sculpture and installation to make functional facilities. The results are monumental, symbolic and meaningful. As a way of communicating their knowledge, Observatorium founded the Open Air University. It presents student workshops and programmes of co-creation. Big Pieces of Time is an overview of their design philosophy and is itself shaped by it.
It is a text which informs, philosophizes, inspires and goes discipline-hopping. The photographs, illustrations and narratives together form a lively and evocative account of Observatorium's projects. It includes some intriguing reflections by members of the public who have inhabited the sculptures. The book concludes with a selected list of Observatorium's works, ranging from small scale handwork to urban design. The summary indicates a geographical reach that takes in New York, Rotterdam, Essen, Dresden and Krasnoyarsk.Made possible by Netherlands Architecture Fund, Fonds BKVB

3 REVIEWS

Fabian Neuhaus, Urbantick.blogspot.com, Monday, 12 July 2010

The art collective Observatorium is creating Big Pieces and these art works are always about location and time. Usually time in the sense of 'time out' or simply resting. The art collective Observatorium is creating Big Pieces and these art works are always about location and time. Usually time in the sense of 'time out' or simply resting. They have now published a book with 010 Publishers covering the twelve of their installations they have realised in the past twelve years. As a side note, maybe we could also start speculating about te topic of time and the meaning of twelve as a number? The book is Big Pieces of Time. As the work is described in the introduction, summarises most of the intentions: "Ideally, the sculpture will provide a focus, a point of arrival and of redirection; it gives the countryside or town a space and a symbol, something that invites and stimulates people into action or contemplation. If the art can accomplish anything, then it is above all to create time and space for attention - attention and curiosity towards the outside worlds, towards - the interior resonances we experience. It presents an environment that highlights the imponderability of the world around us." The twelve pieces are monumental and even by looking at the images in the book this can be felt. Take the project Hallenhaus, a steel construction outlining a building. It is erected on a platform on top of a hill with beautiful views, a place to be.
It is amazing how Observatorium manages to create this tension between place and context and everything without the salesman attitude of selling art. In fact art is the lat thing one think about while looking at this work presented in the book and I imagine this to be an even stronger aspect of the real live installations. There is something very natural, self explaining and normal to it.
This goes along with a statement by the art collective: "The work is not finished until someone uses it" (Observatorium on their project 'Square for De LeiJ, Judical Juvenile Institution De Leij, Vught, 2003). One of the projects that beautifully demonstrates the process the art piece is involved after it is actually finished. How this project has changed with it being used is not disimilar from an other built work, be it architecture or landscaping.
The beauty about the book are the photographs documenting the work. Using the full format of the book an additional story is narrated with the images. In fact one could argue that this is a picture book book. As mentioned above the monumentality of the projects is captured beautifully, with a seriousness and a self-evidence rarely seen in project documentation. However this is mainly down to the monumentality of the installations and the other aspects of participation, community work, actual activity and action is harder to document. Cleverly here the text takes over this part and rounds the publication to a slow motion whale, a super-size book that brings you a time-out, time to recharge and enjoy. It is not about art but about the involvement, the possibilities and the dreams.

Ingrid Commandeur, ArchiNed 6 september 2010

Big Pieces of Time: oeuvrecatalogus als kunstenaarsmanifest
Elke keer als ik over de A20 Rotterdam in kom rijden, moet ik er naar kijken: het Observatorium Nieuw-Terbregge van het gelijknamige Rotterdamse kunstenaarscollectief Observatorium. Het is een soort oriëntatiepunt voor mij. Ik weet dat het er staat, maar toch maakt deze vreemde, uit vangrails opgetrokken monumentale vorm, die met zoveel overgewicht over de dijk heen steekt, telkens weer indruk.
Het kan niet anders dan dat die indruk gebaseerd is op esthetisch genot, op de wijze waarop het bouwsel zich op intrigerende wijze compleet onderscheidt van de generieke, lelijke goedkope bedrijfgebouwen die je doorgaans langs snelwegen aantreft, of van dat andere dieptepunt in de vormgeving van de Nederlandse openbare ruimte: de rotondekunst. Toch is Observatorium Nieuw-Terbregge (uit 2001) niet op een opzichtige manier aanwezig, het gaat volkomen op in de omgeving. Het staat daar alsof het nooit anders geweest is.
Mijn observatie van het werk is er echter maar één. Immers de bouwwerken van Geert van de Camp, Andre Dekker en Ruud Reutelingsperger, die het midden houden tussen (landschaps)architectuur en sculpturale installaties, gaan niet over esthetiek en verzetten zich op alle niveaus tegen zogenaamde 'autonome kunst' in de openbare ruimte. In het onlangs bij 010 Uitgevers verschenen Big Pieces of Time, een monumentaal boek dat twaalf projecten van Observatorium documenteert van 1997 tot 2009, omschrijven ze hun werk als volgt: 'elk werk bestaat uit 1 deel ruimte, 1 deel tijd en 1 deel observatie'. Voor wie dit nog een beetje abstract vindt klinken: in het boek gaat aan elke projectbeschrijving een statement vooraf dat de onderliggende filosofie ervan beschrijft. Tezamen vormen deze aforismen als het ware 'de geloofsbelijdenis' van Observatorium. Zo wordt Perron Mozaïque (2007) - een grote stellage op het perron van het oude Station Hofplein in Rotterdam, die fungeerde als tijdelijk podium voor activiteiten - geïntroduceerd met de woorden: 'een sculptuur is ideaal drie dingen: een werk van verbeelding, een reflectie op de omgeving en de basis voor gemeenschappelijkheid'. Een ontwerp voor een plein voor de justitiële jeugdinrichting De Leij, kreeg aansluitend hierop het motto mee: 'het werk is pas af als iemand het gebruikt'. Het staat met grote kapitalen breeduit over twee pagina's uitgespeld. Niet voor niets noemt Ruud Reutelingsperger het boek 'hun bijbel' of 'de twaalf regels voor kunst in de openbare ruimte'.
Daarmee wijkt het boek opzettelijk af van een reguliere oeuvrecatalogus. Er is er geen auteur of criticus uitgenodigd om op het werk te reflecteren. Elk project wordt heel royaal in beeld gebracht door middel van foto's en een subjectieve beschrijving van de kunstenaars, in een aantal gevallen aangevuld met verschillende soorten documentatie, zoals geschreven ervaringen en verslagen van bezoekers die voor korte of langere tijd in het werk verbleven. Met andere woorden: het werk zelf, de kunstenaars of het publiek zijn aan het woord in deze catalogus. We zien de werken, en lezen de idealen van de kunstenaars die eraan ten grondslag liggen. De respons van de bezoekers sluit hier naadloos op aan. Hoe de werken werkelijk functioneren in publiek opzicht, hoe erop is gereflecteerd, hoe het oeuvre zich precies heeft ontwikkeld in de loop van de tijd,of hoe het past in algemene discussies over publieke functies van kunst, blijft onbesproken. Zeker, wie door het boek heen bladert ziet duidelijk een ontwikkeling: daar waar de eerste 'dwellings for seclusion' gericht zijn op de individuele toeschouwer die een ruimte krijgt aangeboden om zich te kunnen concentreren op zijn omgeving en zichzelf, gaat het in latere werken veel meer om ruimtelijke structuren die zich open willen stellen voor verschillende en diverse publieksgroepen. Maar de ontwerpfilosofie van de kunstenaars, zo laten de afzonderlijke projecten en de mooie, inleidende aforismen raden, is complexer dan dat.

En dus blijf het onwennig. Hoe kun je een oeuvre in retrospectief opzicht leren kennen als er geen reflectie van buitenaf op wordt geboden door een criticus, die het werk in een bredere, eventueel historische en/of theoretische context plaatst, en het in plaats daarvan als uitgangspunt wordt genomen voor het schrijven van een 'kunstenaarsmanifest'? Hier en daar krijg je als lezer het gevoel dat het boek moet functioneren als 'pr-machine' voor het werk. Toch is dat niet het geval. Aan het einde van het boek valt de gekozen insteek op zijn plaats. Hier schrijft Observatorium: 'we wilden een boek maken dat niet alleen beschrijft, maar ook concludeert.' En dat is precies wat het boek doet: de kunstenaars namen het als aanleiding om zelf op hun oeuvre terug te kijken. Dat de kunstenaars bovendien niet bang zijn de interpretatie van hun werk uit handen te geven bleek uit de overzichtstentoonstelling Observatorium: Observations on the present state (2009) in Stroom Den Haag. Daarin werd de geschiedenis van Observatorium verhaald door een speciaal voor de gelegenheid ingehuurde 'verkenner': de filosoof Bram Esser. Big Pieces of Time is voor alles een kunstenaarsboek over de ontwerpfilosofie van Observatorium. Als je dat door begint te krijgen gaat het boek intrigeren. Wat dat betreft had dit misschien beter in een voorwoord geproclameerd mogen worden, dan in een terloopse opmerking aan het eind.

Astrid Tanis, Beelden magazine #4-2010

Observatorium staat voor een samenwerkingsverband van drie kunstenaars; Geert van de Camp, Andre Dekker en Ruud Reutelingsperger. Zij hebben de openbare ruimte als werkterrein. Dit jaar kwam het boek Big Pieces of Time uit, waarin je door foto's en teksten kennis kan nemen van hun projecten en onderliggende filosofie. Dat architectuur een rol in hun werk speelt, kun je van veel projecten aflezen. Veel architecturale vormen zie je en beeldaspecten uit de binnenhuisarchitectuur. Een voorbeeld hiervan zijn de kastenwanden die je ziet aan de buitenkant van een buiteninstallatie. In de tekst staat dat de kunstenaars geen autonome kunst maken maar dat zij de middelen van sculpturen en installatie gebruiken om functionele voorzieningen te maken. Sommige functionele sculpturen werden tijdelijk bewoond. Veel van de projecten van het kunstenaarstrio zijn van tijdelijke aard, maar er zijn ook werken die een meer permanent karakter hebben. Filosofie en woorden zijn mooi om een werk te ondersteunen. Als je de filosofie tevens van het werk kunt aflezen is dat mooi meegenomen. Ik moet de kunstenaars nageven dat dit bij hun werk lukt. Het boek Big Pieces of Time is een kloek boek met veel mooie foto's waarop de kunstwerken duidelijk uitkomen. Wat bij mij opkomt bij dit werk is dat het gaat over indeling en beleving van ruimte en ruimtelijke beschutting. De tegenstellingen 'binnen buiten' spelen een belangrijke rol. Ze heffen deze tegenstellingen op door wat je binnen verwacht buiten te tonen, of beschutte plekken te voorzien van doorzichtige of open wanden waardoor de beschutting relatief wordt. Doordat ze architecturale verwachtingspatronen doorsnijden, ga je beter kijken en voelen wat ruimte is en beschutting betekent.

images:


back to index